หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ e-Business ของระบบ CSLOXINFO MATRIXWEB SOLUTION

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ e-Business ขั้นต้น 1 วัน 2,000 บาท

ภาคการเริ่มต้นสร้างข้อมูลธุรกิจในระบบ e-Business ของ CS-Loxinfo MatrixWeb

7 ขั้น เริ่มต้นกับการเข้าสู่ตลาดออนไลน์

 • ขั้นที่ 1 เริ่มป้อนข้อมูลกิจการ/ร้านค้า
 • ขั้นที่ 2 ป้อนข้อมูลที่ตั้งและสถานที่ติดต่อ
 • ขั้นที่ 3 ป้อนข้อมูลรูปภาพ
 • ขั้นที่ 4 สร้างข้อมูลกลุ่มสินค้าหรือหมวดหมู่สินค้า
 • ขั้นที่ 5 ป้อนข้อมูล e-Catalog ของกิจการ/ร้านค้า
 • ขั้นที่ 6 สร้างระบบจัดการคลังสินค้า
 • ขั้นที่ 7 สร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ (Smart Web)

5 ขั้น เพื่อจัดการร้านค้าออนไลน์ให้สมบูรณ์แบบ

 • ขั้นที่ 8 ป้อนข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินของกิจการ
 • ขั้นที่ 9 สร้างข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ของกิจการ/ร้านค้า
 • ขั้นที่ 10 สร้างองค์ความรู้ของกิจการ/ร้านค้าสู่สังคมออนไลน์
 • ขั้นที่ 11 สร้างคลังภาพของสินค้า
 • ขั้นที่ 12 เชื่อมโยงร้านค้ากับระบบเครื่อข่ายสังคมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ MatrixWeb Basic 1 วัน 2,500 บาท

ภาคการจัดการเว็บไซต์โดยการใช้ Smart Web Template ของ CS-Loxinfo MatrixWeb

สร้างเว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ (Smart Web Template)

 • ขั้นที่ 1 ป้อนข้อมูลโลโก้ , Banner , Slide ใน VIP Template
 • ขั้นที่ 2 สร้างเมนูเพิ่มเติม ใน VIP Template
 • ขั้นที่ 3 สร้างหน้าเว็บเพจต่างๆ เพิ่มเติมใน VIP Template
 • ขั้นที่ 4 ปรับแต่งเว็บไซต์ในรูปแบบ VIP Template ของกิจการ
 • ขั้นที่ 5 กระดานสนทนา

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ MatrixWeb Advance 1# 2 วัน 5,000 บาท

ภาคการจัดการเว็บไซต์องค์กรและบริหารทีมงานขาย (Enterprise Web & Sale Force)

Products Inventory

 • My Products Inventory
 • Inventory Groups
 • Inventory Unit
 • Warehouse Staff
 • Currency Setting

SaleForce (Basic)

 • Sale Team
 • Sale News & Knowledge
 • Quotation
 • Sale Order
 • Request For Information
 • Customer From Sale
 • Sale Schedule
 • Report
 • Demand Forecast

Logistics

 • Delivery Order
 • Planning Schedule
 • Driver Staff
 • Vehicle
 • Box

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเข้าสู่ MatrixSale Management 2 วัน 5,000 บาท

ภาคการจัดการเว็บไซต์องค์กรและบริหารทีมงานขาย (Enterprise Web & Sale Force)

Sale Team Management

 • Sale Team
 • Sale News & Knowledge
 • Quotation
 • Sale Order
 • Request For Information
 • Customer From Sale
 • Sale Schedule
 • Report
 • Demand Forecast

Quatation Control

 • Sale Team
 • Sale News & Knowledge
 • Quotation
 • Sale Order
 • Request For Information
 • Customer From Sale
 • Sale Schedule
 • Report
 • Demand Forecast

Sale Order Control

 • Sale Team
 • Sale News & Knowledge
 • Quotation
 • Sale Order
 • Request For Information
 • Customer From Sale
 • Sale Schedule
 • Report
 • Demand Forecast

Sale Force Analysis

 • Sale Team
 • Sale News & Knowledge
 • Quotation
 • Sale Order
 • Request For Information
 • Customer From Sale
 • Sale Schedule
 • Report
 • Demand Forecast

Customer Analysis

 • Customer Group
 • List Customer
 • Promotion
 • Customer Analysis
 • Customer Support
 • News Letter

ปฏิทินการอบรมและสัมมนา


Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
หลักสูตรที่เปิดอบรม

สถานที่ฝึกอบรม

สถาบันพัฒนาไอซีทีเพื่อธุรกิจสู่อาเซียน : ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ CS-Loxinfo
ชั้น 2 อาคารศูนย์การค้าไวท์มอลล์ ถ.ประชาราษฏร์สาย 1 เขตบางซื่อ กทม. 10800
โทร.02-587-7999