รายละเอียดของระดับบริการ

BUSINESS MODULE

e-MARKETPLACE WEB

e-SUPPLYCHAIN WEB

Free

Silver

Gold

Platinum

Premium

ระดับการบริการ

ค่าบริการราย 6 เดือน

Free

2,700 ฿

4,800 ฿

9,000 ฿

15,000 ฿

ค่าบริการราย 12 เดือน

Free

4,500 ฿

8,000 ฿

15,000 ฿

25,000 ฿

บริการ E-mail

บริการ Premium Email ในชื่อเว็บไซต์องค์กร

-

1 ชื่อ

3 ชื่อ

5 ชื่อ

10 ชื่อ

Module 1 : Information Management

หน้าเว็บ Products Showcase, Profile, Contact Us, Online map

หน้าเว็บ Factory Tour, Management, Main mach, Certificate, Qulity Control

Module 2 : e-Catalog Management

จำนวนสินค้าในระบบ E-Catalog

10 รายการ

100 รายการ

300 รายการ

600 รายการ

1000 รายการ

ระบบจัดการกลุ่มสินค้าหลายระดับ

Module 3 : Company annountment

ระบบโพสข่าวสารของกิจการ

ระบบโพสแหล่งความรู้หรือบทความ

ระบบโพสประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน

Module 4 : Inventory Management

สร้างพนักงานคลังสินค้า ( User )

1 Users

3 Users

จำนวน Item ในระบบ

300 รายการ

800 รายการ

2000 รายการ

5000 รายการ

ระบบจัดการคลังสินค้าแบบหลายแห่ง

ระบบสร้างหน่วยนับสินค้าแบบหลายหน่วย

Module 5 : Supply Chain Community

สร้างกลุ่มซัพพลายเออร์

สร้างกลุ่มสินค้าที่สนใจ

สร้างกลุ่มผู้ซื้อ

เชื่อมโยง e-Catalog จากซัพพลายเออร์

ระบบขอใบเสนอราคาจากซัพพลายเออร์

Module 6 : Order Management

ระบบกล่องรับความต้องการสินค้าจากผู้ซื้อ

ระบบกล่องรับใบสั่งสินค้า/ใบขอเสนอราคา

ระบบสร้างใบเสนอราคา

Module 7 : Sale Force Management

สร้างพนักงานขาย ( Sale User )

1 Users

5 Users

10 Users

ระบบบริการข่าวสารและองค์ความรู้ฝ่ายขาย

ระบบจัดการตารางปฏิทินฝ่ายขาย

ระบบการมอบงานแก่พนักงานขาย

ระบบการจัดการใบเสนอราคาของฝ่ายขาย

ระบบอนุมัติใบเสนอราคา/ใบแจ้งขาย

ระบบจัดการฐานข้อมูลลูกค้า

ระบบการพยากรณ์คำสั่งซื้อจากฝ่ายขาย

ระบบรายงานต่างๆจากฝ่ายขาย

Module 8 : Purchasing Management

สร้างพนักงานจัดซื้อ ( Purchasing User )

1 Users

3 Users

5 Users

ระบบบริการข่าวสารและองค์ความรู้ฝ่ายจัดซื้อ

ระบบจัดการตารางปฏิทินฝ่ายจัดซื้อ

ระบบการมอบงานแก่พนักงานจัดซื้อ

ระบบการจัดการใบสั่งซื้อของฝ่ายจัดซื้อ

ระบบอนุมัติใบขอเสนอราคา/ใบสั่งซื้อ

ระบบจัดการฐานข้อมูลซัพพลายเออร์

ระบบการพยากรณ์คำสั่งซื้อจากฝ่ายจัดซื้อ

ระบบรายงานต่างๆจากฝ่ายจัดซื้อ

Module 9 : Logistics Management

สร้างพนักงานจัดส่ง ( Delivery User )

3 Users

5 Users

ระบบสร้างใบส่งของ

ระบบสร้างฐานข้อมูลรถขนส่ง

ระบบสร้างฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์

ระบบการจัดการเส้นทางขนส่ง

ระบบการคำนวนหาต้นทุนค่าขนส่ง

ระบบการไพสและจัดการรถเที่ยวเปล่า

Module 10 : Dead Stock Exchange

ระบบโพสต้องการหาสินค้า, แลกเปลี่ยนสินค้า, แลกเปลี่ยนเครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้แล้ว

Module 11 : Smart Web Template

ระบบจัดการออกแบบเว็บอัจฉริยะ

ระบบสร้างหน้าเว็บพิเศษ

ระบบจัดการเมนูและสร้างเมนูพิเศษ

สมัครใช้งาน

สมัครใช้งาน

สมัครใช้งาน

สมัครใช้งาน

สมัครใช้งาน