UPGRADE เว็บไซต์คุณสู่ยุค

DYNAMIC CONTENT MANAGEMENT ONLINE สู่ศึก AEC 2558

ในปัจจุบัน การเข้าถึงข้อมูลการค้นหาสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทผู้ซื้อนั้น พบว่ากว่าร้อยละ 80 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เข้ามาแทนการใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดกว่า อีกทั้ง ยังได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกว่า ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีซัพพลายเออร์จำนวนไม่น้อยที่มีเว็บไซต์ กิจการของตนเองเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการเข้าถึงข้อมูลนั้นได้พัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นความสะดวกของผู้ซื้อเป็นหลัก ระบบ CSLOXINFO MATRIXWEB SOLUTION จึงได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องกว่า 12 ปี จากความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ พร้อมนำธุรกิจท่านสู่ยุค DIGITAL ECONOMY อย่างมั่นคงในอนาคต...

ยุคเว็บไซต์ขั้นต้นของบริษัท ซัพพลายเออร์ทั่วไปส่วนใหญ่

 • มีจำนวนข้อมูลน้อย ไม่กี่หน้า
 • ส่วนใหญ่ข้อมูลจะไม่ละเอียด มีแต่ภาพไม่มีข้อมูลเชิงวิศวกรรม
 • ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้เอง
 • ต้องเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเองผู้ซื้อไม่รู้จักชื่อเว็บไซต์
 • ค้นจาก google ได้ตำแหน่งท้าย
 • ลงทุนในการจัดทำสูง
 • ไม่เชื่อมโยงกับบริษัทผู้ซื้อ
 • ค้นหาโดยใช้ Code สินค้าไม่ได้

สู่ยุคเว็บไซต์ฐานข้อมูลแบบศูนย์รวม (Super Dynamic Content)

 • มีจำนวนข้อมูลมากกว่า ครบทุกความต้องการของผู้ซื้อ
 • ข้อมูลสินค้าเป็นแบบเชิงวิศวกรรม สามารถใส่ข้อมูลตารางแบบแปลนต่างๆ ได้
 • เจ้าของสามารถแก้ไขข้อมูลทั้งหมดได้เอง โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านเว็บไซต์
 • ไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นอีก โดยใช้พื้นที่รวมกับเว็บไซต์เครือข่ายได้เลย
 • เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีผู้ซื้อกว่า 50,000 รายใช้เป็นประจำอยู่
 • กว่า 70% ของผู้ใช้ใหม่ เข้ามาค้นหาจากในเว็บไซต์ google
 • ต้นทุนในการจัดทำถูกมาก โดยเริ่มต้นเพียง 450 บาท ต่อเดือน กับโควต้าสินค้า 100 รายการ รวมข้อมูลทั้งหมดกว่า 150 หน้า
 • มีระบบจัดซื้อออนไลน์เชื่อมโยงให้ฝ่ายจัดซื้อใช้อยู่แล้ว
 • สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าจาก Code และรุ่นสินค้าได้อย่างสะดวก
 • มีระบบแจ้งข่าวสาร สินค้าใหม่ สมัครงาน สู่สาธารณะได้อย่างสะดวก
 • มีระบบแลกเปลี่ยนสินค้าและรวมตัวกันซื้อวัตถุดิบระหว่างโรงงาน
 • เป็นระบบศูนย์กลางข้อมูล ซึ่งเมื่อทำการแก้ไขข้อมูลระบบจะแจ้งไปยังผู้ซื้อในระบบถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลของซัพพลายเออร์